IMG_7378_Fotor

ŽÍT SAMI SEBE…. LÁSKU….

To jediné, co potřebujeme, je LÁSKA. Nezáleží na tom, zda je za všech okolností dokonalá. LÁSKA ZKRÁTKA JE. MY jsme láska, ať už žijeme srdcem nebo ne. Je to naše podstata a záleží jen na nás, kdy a jak ji v sobě otevřeme, kdy ji uchopíme.

Milujme. Buďme opravdoví, tak, jak v danou chvíli jsme. To je víc, než tisíc falešných úsměvů, krásných a přitom prázdných slov.

Milujme…. a začněme u sebe…. tam je základ – SEBELÁSKA. Je založena už na našem samotném početí, na našem příchodu na svět, na našem dětství… Když máme odvahu podívat se až na samotný náš počátek, mnohé se nám objasní a mnohé vyjde ve své opravdovosti do našeho vědomí. Pak můžeme začít dělat kroky k uzdravení a postupnému otevírání svého zraněného srdce.

Žít celý svůj potenciál znamená BÝT LÁSKOU. Mít otevřené srdce a být sami sebou.

Napojení placentárního vědomí nám v tom velmi pomáhá. V placentě totiž zůstala velká část nás samotných, především ona „vesmírná“ část, která je neomezená, která ví, že je samotným Stvořením, Bohem, Vesmírem… Tato část se postupně vpravuje do našeho těla a každodenního života s tím, jak dokážeme otevírat srdce, jak si to sami umožníme. Jak dokážeme povolit a DOVOLIT SI BÝT… BÝT SAMI SEBOU, BÝT LÁSKOU…

Sami na sobě po připojení placenty cítíme každým týdnem nárůst našeho potenciálu, krok po kroku se otevíráme sebelásce a tím, kým opravdu jsme. Okolnímu vlivu a programům naší mysli přikládáme čím dál menší vliv. Cítíme vrůstající SEBEHODNOTU a prioritou se pro nás víc a víc stává jít cestou, kterou skutečně cítíme v hloubi svého srdce, v těle. Nejlepší na tom je, že každodenní život se postará o nepřeberné množství možností, kdy si tohle zase a znovu můžeme uvědomovat a ZAŽÍVAT, vpravovat do těla a skutečným prožíváním učinit nesmazatelnou stopu ke své podstatě – plnému potenciálu… LÁSCE, kterou jsme. Nelze pak jít zpět… jen blíž a blíž k sobě… víc a víc vpravovat a přijímat do svého těla vše, čím jsme…žít a projevovat postupně svůj nekonečný potenciál. Těšíme se s každého takového kroku… je to krásná a ŽIVÁ cesta k CELISTVOSTI a naší KRÁSE.

Nezapomeňme, vše je láska…. MY JSME LÁSKA… ať to pro někoho zní jako sebevětší klišé… čím dřív tento fakt přijmeme, tím blíž na cestě k sobě, jsme. Vykročme….

S láskou,
Denisa, Filip a Natai

Poznámka k šíření textu: Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdrojů s aktivními odkazy. Děkujeme, My3

 

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai