Těhotenství, porod a rodičovství - Část 1. Úvod

Těhotenství, porod a rodičovství – Část 1. Úvod

Milí Přátelé,

všude kolem vidíme téma porody, systém, rodina. Rádi bychom se s vámi podělili o to, co jsme si během období těhotenství, porodu a rodičovství uvědomili a stále uvědomujeme. Co prožíváme ve svých duších a tělech. Tato série článků není určena jen pro nastávající nebo současné rodiče, ale pro všechny, kteří se chtějí inspirovat a pohlédnout na to, jak úzce tato témata souvisí s tím, jak se sami „v sobě“ cítíme, jak to máme, jak na tom jsme. Odtud pak můžeme vykročit na cestu uzdravení.

Tento článek se snažíme napsat už déle, jsme k tomu silně vedeni, byť je to naše zatím nejintimnější, nejzázračnější, nejposvátnější a nejvíce přeměňující období v našich životech, které střežíme ve svých srdcích s velkou vděčností a úctou. Cítíme, že je třeba ho sdílet a podat tak naše svědectví, které je skutečné a pozemské a může ukázat cestu, kterou prošlapáváme. Jelikož je spousta toho, co sdílet, budeme psát po částech.

Když jsme se setkali s Filipem, cítili jsme ihned silné spojení. Byla jsem u něj na léčení a jak se ukázalo, vše mělo mnohem hlubší smysl a směr. Naše duše se rozzářili a Filip kolem nás silně vnímal Kristovské energie i Ješu. Viděl obrazy z míst dávných a naše silné spojení. Ať už jsme poté byli spolu fyzicky nebo ne, oba jsme v sobě cítili oceán… uvnitř těla proudily silné a přitom jemné vlny, bylo slyšet šum moře – tento pocit jednoty a lásky se rozléval celým tělem.
Najednou jsem si uvědomila, co znamenalo, když Ješu pravil: „Buďte oceánem.“ Mohla jsem si tento pocit představovat, číst o něm nebo o něm snít, avšak nic z toho se nevyrovná tomu, když cítíte tento pocit ve svém těle, na své kůži, ve svém srdci, ve své duši. Ve skutečnosti touto energií, touto silou, touto jednotou JSME. Je to naše podstata. Není závislá od toho, zda máme partnera nebo jsme právě single. Ten pocit se najednou dostaví, když se dveře srdce otevřou dokořán a za nimi je klidná, průzračná, modrá, vlnící se voda oceánu. Přeji tento pocit zažívat každému. Vím, že spousta z vás, když zavře oči a vejde do tichého místa svého srdce, tyto vlny cítí. Tato podstata, toto vlnění patří každému z nás. Pakliže tyto dveře v srdci víc a víc otevíráme, zažíváme tento pocit i v běžném každodenním fungování. Když se vytratí, stačí jít zase dovnitř a obnovit ho.

Filip: Keď jedno sobotné dopoludnie naša priateľka Katarína prišla s Deniskou na liečenie, myslel som si, že to bude jedno z tých příjemných dopoludní. Stretnutie slnečné s blízkými dušami, éterickými bytosťami. Vôbec som nečakal, že je to jeden z kĺúčových okamihov môjho života. Akonáhle som sa vnútorne dostal do srdca a „oceánskej“ prítomnosti a jednoty, videl som ako sa objavilo obrovské svetlo, prúd svetla prichádzal ako stĺp z neba a cez Denisku do zeme. Videl a vedel som, že to je kristovské vedomie, ktoré sa ukotvuje v zemi. Okolo bolo plno sveteľných bytostí. Videl a cítil som ako toto zoskupenie mení telesnú a energetickú rovinu a štruktúru Denisky, ako sa obnovujú vlákna DNA, na ich pôvodnú 12 vláknovú štruktúru. Videl som výjavy z našej minulosti, prítomnosti, budúcnosti. Keď som videl scénu ako sa milujeme, trocha som sa zarazil, prišlo mi to terapeuticky neprofesionálne . Ale nechal som všetky obrazy plynúť. Srdce sa mi otvorilo, cítil som obrovské štastie, v jadre duše som cítíl nevysvetlitelný mier, nechcel som sa rozlúčiť. To, čo hlava ešte celkom nechápala, som ja vedel na úrovni bytosti. Toto je moja žena, toto je duša s ktorou, chcem žiť, ísť životom, objavovať lásku. Nikdy předtím som tento pocit nezažil, bolo to iné ako bežný pocit zamilovanosti. Bolo to ako keď splynie obloha so zemou pri západe slnka. Bolo to ako keď padá kvapka rosy z listu v dokonalom tvare, žiari cez ňu slnko a ten okamih nikdy nezačal a nikdy nekončí. Moje srdce ožilo, naše srdcia ožili a ako sme to obaja na druhý deň pochopili, už sme toto naše znovunájdenie len rozvíjali.

A tu začína náš spoločný príbeh, naša láska, splynutie duší, tu začína naše objavovanie, liečenie, smiech, plač, radosť, smútok, bolesť, úľava, hnev, objatia, naša cesta k rovnováhe, s otvoreným srdcom napriek bolesti. Ďakujeme kristovským energiám, vedomiu, bytostiam, stvoreniu, za tento dar milosti, ktorý na nás pristál ako krásny motýľ. Cítime a vedie nás to k tomu, že máme zdielať tento dar. Často nevieme v noci spať, pred zavretými očami, nám bežia príbehy, obrazy, geometrie, návody na elixíry, náhrdelníky, texty k článkom. A tak sa budú postupne dostávať von, ukotvené v textoch z našich otvorených srdcí. Tak ako nám bolo zrejmé že už len takto chceme žiť. Náš život sa zmenil, tak ako som ja pustil všetko nepravdivé zo svojho života, ako sme s Deniskou následovali naše srdcia, tak vieme, že toto bytie zo srdca je podstatou nás všetkých. To čo nám ukazoval Ješu, Budha, Krišna, Krišnamurti, Mooji, Tolle, to vieme žiť všetci, všetci sme vyvolení. S láskou pre Vás drahí priatelia.

Denisa: Mám silnou potřebu s právě vytvořeným náhrdelníkem s heliotropy (také se jim říká Ježíšovy kameny) napsat ještě pár řádek o tom, jak Kristovství vnímám. Není třeba se vázat na historii, prameny, které jsou k dispozici, co se týká Ješu a jeho rodiny. Každý, ať už se zajímá o církevního Ježíše nebo o člověka nesoucího a ukotvujícího kristovské energie na Zemi, v srdci cítí opravdový odkaz událostí, které se odehrály více než před 2000 lety a daleko předtím. To, proč o tom právě v tomto článku píšu je, že chci znovu podotknout, že kristovství je stav, který je nám všem přirozený, ke kterému všichni skrze množství našich životů směřujeme. Je to bytí v srdci. Je to naše božství projevené v lidském těle – naše lidství. Je to tvořivá, láskyplná, všeobjímající, oceánská energie, která je naší skutečnou podstatou projevenou v tomto těle v každodenním reálném životě. Není třeba si kristovství spojovat s utrpením nebo něčím mimozemským, ani jen s jedním člověkem (Kristem, Ježíšem, Jeshuou, Ješu… jak chcete). Celá kristovská rodina po staletí pracovala na tom, aby tyto energie ukotvila na Zemi v lidských tělech a Ješu byl tím, který to celé veřejně manifestoval. Věděli, že se na Zemi kristovské vědomí probouzí a ukotvuje žitím v těle, v srdci, v lásce. Opatrovali a pečovali o své děti, které tyto energie silně nesly, tak jako každé dítě. Tak jako my, když jsme sem jako děti vstupovali. Prošlapali tuto cestu pro nás pro všechny a tím, jak se srdce otevírají, začínáme toto téma víc cítit a víc a víc se začíná projevovat v našich každodenních životech tady a teď. Čím víc jsme ukotveni na Zemi, tím větší proud našeho neomezeného vesmírného Já se tu skrze naše tělo může projevovat. Máme tendenci domýšlet si: „ Já jsem ten vyvolený/ta vyvolená, kdo má možnost s Ješu a jeho rodinou komunikovat, je to můj průvodce.“ atd. Drazí, tato energie je tu pro všechny bez výjimky. Je to pole ukotvené kristovskou rodinou a jakmile se ho začínáme dotýkat, cítíme ho velmi blízko. Je tu pro každého z nás. Čím blíž jsme svému srdci, tím blíž jsme tomuto poli.

S příchodem Nataika jsme pocítili na vlastní kůži, jak důležité je, abychom skutečně vnímali duše, které k nám přichází od samého počátku. Děti jsou těmi, které toto kristovství nesou bez výjimky. Nezáleží na jejich dnes populárním rozdělování na indigové, křišťálové, duhové, atd.. Je pravdou, že jak se zvyšuje vědomí Země a lidí, děti, co nyní přichází, víc a víc odráží svou podstatu – toto oceánské bytí, opravdovost, bytí v srdci – kristovství. A to i přes všechny překážky, které jsme jim schopni stavět do cesty od samotného početí. Tyto děti jsou tak citlivé a vnímavé, že je někdy pro ně těžké ustát tlak rodinných programů a přesvědčení, společnosti a systému, a tak se uzavřou, onemocní, popřou sami sebe. Zkusili jste se někdy opravdu podívat na to, co se tu děje s každým novým příchodem tohoto zázraku k nám? Jak nevědomě a podprahově pracují všechny námi nasbírané programy a tlaky z rodin a společnosti celkově? A pokud už jste dokázali něco z toho prohlédnout, jak silná je naše tendence proti systému bojovat? Je přirozené, že toto prozření sebou nese i velkou bolest, silné emoce, kdy se cítíme oklamáni, zneužiti, kdy cítíme vztek, agresi, smutek… To, co se nám však po prožití těchto stavů dostaví, je ohromné. Je to, jako když po dlouhém bloudění ve tmě uvidíme paprsek světla. Uvědomění, že boj není cesta, je osvobozující. Uvědomění, že je podstatné jen to, co s tím uděláme nyní na úrovni sebe sama je to, na čem skutečně záleží. Tím těm úžasným bytůstkám, co k nám proudí, pomáháme nejvíc.

Děti nepotřebují cokoli učit z našich myslí. Děti vnímají to, co děláme, jak žijeme, jací jsme a to do veliké míry utváří i je samotné. Děti potřebují prostor lásky a bezpečí. Potřebují přítomné rodiče s otevřeným srdcem, kteří cítí vděčnost k životu a mají úctu ke svému tělu. Potřebují rodiče, kteří jsou opravdoví a upřímní sami k sobě. Potřebují rodiče, co jsou pevně zakořeněni tu na Zemi, protože to je to, co se od nás učí a co jim usnadňuje ukotvit jejich silné energie, které nesou. Každý i třeba jen na setinu sekundy vnímá tento zázrak při porodu miminka. Každý vnímá božství projevené v lidském těle, každý to cítí, ať už je jeho mysl sebesilnější. Každého se tato esence dotýká hluboko v srdci, ať je sebevíc uzavřené. Naučili jsme se hledat zázraky mimo tento svět, ve stavech meditace, mimo své tělo a přítomné vědomí. Ty zázraky však máme přímo před očima. Hluboký pohled do dětských očí prozradí mnohé.

Zjistili jsme, jak silně souvisí naše početí a celé období růstu v matčině lůně a samotný porod s tím, jak si v životě vedeme. Zjistili jsme, jak posvátné je toto období a jak je možné díky němu uzdravit mnohé. Jakým zázrakem jsou děti už jen tím, jak nás v celém období těhotenství a porodu vedou k sobě a k uzdravení našich zraněných vnitřních dětí. Jak nám nabízí jedinečnou možnost k vnitřní proměně. Ať už právě prožíváme příchod nové dušičky ve svém životě nebo si celý tento proces našeho zrození znovu vneseme do vědomí a podíváme se na něj do hloubky, vždy máme možnost vynést na světlo vše, co se tak dávno skrylo a co nám může bránit žít život s plným potenciálem, který jsme sem od samého počátku nesli. Jak, na to jsme postupně přicházeli a přicházíme a vpravujeme do reálného života. Můžeme tak být s radostí vašimi průvodci, pokud se touto cestou rozhodnete vydat.

Filip: Natai, je pre nás požehnaním, čistou energiou lásky stvoriteľa. S láskou spomínam na naše rozhovory keď bol ešte v brušku. S láskou spomínam na udalosti, keď sme si s Deniskou zrkadlili naše zranené vnútorné deti, ktoré chceli objať a uzdraviť svoje staré zranenia. S otvoreným srdcom sme zažívali chvíle extázy a potom s jeho privretím ukrutnú bolesť odlúčenia. Cítim, že aj Natai nám priniesol frekvenciu bezpodmienečnej lásky, ktorá nám pomohla s otvoreným srdcom uzdraviť naše zranenia a bolesti. Tak ako prišiel k nám, prichádzajú Vaše deti k Vám, ako požehnanie do Vašich životov, ako prebudenie pre Vaše srdce, ako príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť všetko kam Vás zavedie. Chráňte tieto dary, ktoré ku Vám prichádzajú a opatrujte ich s láskou, s otvoreným srdcom, oni sú príležitosť pre Vaše precitnutie a otvorenie srdca.

Zveme vás na cestu našim příběhem, který postupně odkrýváme. Rádi bychom s vámi začali sdílet naše velmi reálné prožitky, uvědomění a silné vnitřní přeměny, které s tímto obdobím přicházely a přicházejí. Rádi bychom také psali tyto články z obou našich pohledů, jak z pohledu mě jako ženy – matky, tak z pohledu muže – otce, aby byl tento prožitek úplný a celistvý a každý si v něm našel to své.

Cítíte-li, že chcete provést naší cestou, neváhejte vstoupit. Budeme při jejím odkrývání kráčet vedle vás, budeme vám oporou a inspirací.

Z našich srdcí k vašim.
S láskou,
©Denisa, Filip, Natai

Poznámka k šíření textu: Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdrojů s aktivními odkazy. Děkujeme, My3

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai