placenticky-plehrimov-27-29-1-2017

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ: ZNOVUSPOJENÍ S PLACENTÁRNÍM VĚDOMÍM 27.-29.1. PELHŘIMOV

Tenoučký a jemný je hlas Vaší duše, která v sobě objímá nekonečnou božskou jednotu. Jemný a nenásilný je tento hlas.

Tak, jak přišel k nám a my jsme ho vyslyšeli a otevřeli mu srdce, tak může přijít i k Vám.

Jemné a něžné je spojení s Placentárním Vědomím, kterým všichni v jádru jsme. Je možné opravdu BÝT, tím, čím JSME.

Je možné znovu se „spojit“ s tím věčně přítomným hlasem v nás. To, co bylo odstřižené při porodu, trpělivě čeká na spojení.

Když přestanete hledat venku to, co tam není a co tam nemůžete najít, obrátí se Vaše pozornost do nitra. Tam bylo vždy přítomné a připravené TO, co jste.

Sem Vás zveme, milovaní přátelé, k Vám DOMŮ.

Jsme vděční za poslední seminář, kde jsme měli možnost vnímat, jak krásní jsme, jak „JINÁ“ je skutečná podstata při spojení s Placentárním Vědomím, než jakou prezentujeme navenek.

Když toto vědomí začalo proudit do těl lidí na semináři, vše v nich se rázem změnilo. Nikdy bychom neřekli, že to může být až tak jiné. Tak plné lásky, radosti a krásy. Těžké je vtěsnat do slov tuto změnu.

Znovu ožijte ve svém těle tak celiství a kompletní, jak jste na tuto krásnou planetu původně přicházeli.

Společně vytvoříme posvátný, láskyplný a bezpečný prostor, kam může vstoupit placentární vědomí, a kde se můžete v důvěře otevřít všemu, co přináší.

Vzpomenete si, a toto procitnutí budete vnímat a cítit Tady a Teď – v těle, v přítomnosti…

Toto procitnutí je pevně ukotvené. Budete mít čas a prostor ho zažít, dovolit mu vtělit se tak, jak je celým Stvořením původně zamýšleno při vašem porodu.

Jsme vašimi průvodci na cestě k procitnutí vašeho Ducha v těle.

Vyslyšte hlas svého Ducha, slyšte hlas Matky Země… uciťte jemnost a lásku vaší placenty… stromu života…. vašeho strážného anděla… dvojčete… Je tu stále a čeká až se rozhodnete otevřít tomuto daru celou svou Bytostí.

Povedeme vás k uvolnění těla, povolení a propuštění konceptů mysli a bloků, které se ve vašem těle za celý život vytvořily. Dovolíme, aby do nás vstoupit síla života.

Spojíme polarity v nás v harmonickém tanci, aby vznikl prostor pro novou energii… pro stvoření toho, co tu ještě nebylo a nebude, co nemělo možnost zrodit se v celé své kráse a síle při porodu… vznikne prostor pro celistvé zrození vás samých v tomto těle!

S láskou, vďačnosťou, hlbokým dojatím a otvoreným srdcom sa na Vás milovaní priatelia tešíme.

Filip a Denisa

Kdy a kde: Od 27.-29. ledna v Pelhřimově.

Začínáme 27.1. v 10:00 hod a končíme 29.1. cca ve 13:00 hod

Účast je omezená na 10 lidí. 

Cena: 3800 Kč nebo 143 Euro  

Strava: Během semináře pro vás zabezpečíme vegetariánskou stravu, z velké části námi s láskou připravenou.  (občerstvení je v ceně semináře)

Ubytování si zajišťujete sami. Zde je pár tipů:

Restaurace a Penzion pod Věží (tento hotel je doslova pár kroků od místa, kde budeme a je hned u náměstí)

Zde jsou další možnosti, které jsme našli: Agoda nebo Tripadvisor

Přihlášení na mailu: my3@bytvsrdci.org

Registrace je platná po zaplacení zálohy 800 Kč na účet: 2900967099/2010, IBAN: CZ4120100000002900967099, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Doplatek 3000 Kč prosíme uhradit na týž účet nejpozději do 20.1.2017

Další informace rádi zodpovíme na emailu.

PS: Vzkaz všem krásným lidem z prvího semináře Napojování Placenty:

Chceme Vám za tento dar poďakovať. Vďaka Vám sme prišli na to, že je možné takto a aj Vďaka skupine spájať ľudí s placentárnym vedomím a odkryla sa nám krása Vašich ľudských duší v ich plnosti. Ukázalo sa nám ako je krásne, keď je každý z nás plne sám sebou, a aj to, že je to úplne dostatočné a nič viac naozaj netreba. Takí ste všetci krásni. Ďakujeme, milovaní priatelia.

A tak POVOLME a žijme SAMI SEBE. Stále více a více se setkávejme v PŘÍTOMNOSTI A OPRAVDOVOSTI TOHO, KÝM OPRAVDU JSME….

TOHLE JE, MILOVANÍ PŘÁTELÉ, NOVÁ ZEM… TOHLE JE VNÁŠENÍ NEBE NA ZEMI…. SEBE SVOJI PODSTATU SKRZE TĚLO DO SVĚTA….

Filip a Denisa

 

 

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai