Mandala Sněženka_Fotor

NOVÉ HOMEODIVINUM: SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK – GALANTHUS NIVALIS

NOVÉ HOMEODIVINUM: SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK

Naši milovaní,

máme pro Vás úplně čerstvé a nové HOMEODIVINUM Stvořeníčko, které k nám promluvilo a my ho spolus naším synem s láskou připravili pro nás všechny:

SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK – Galanthus nivalis
Snežienka

“Jsem nevinnost, božská nevinnost, dětská nevinnost, absolutní odpuštění a odevzdanost.

Jsem Vámi ve Vaší původní podobě, jsem nevinnost Země a celého Stvoření.

Jste nevinní, jste krásní, jste nádherní přesně takoví, jací jste se všemi svými projevy, činy, emocemi, životními příhodami. Jste nevinní i se všemi svými prohrami, selháními, ublíženími, křivdami. Jste nevinní a vždy jste byli. Neexistuje peklo, kam jdou ti zlí. Nikdy jste zlí nebyli, jen jste uvěřili myšlenkám, které Vám to namlouvali.

Přicházím Vám ukázat Vaši nevinnost, Vaši čistotu, Vaši nezničitelnou podstatu, která přesahuje ve světě to dobré a zlé.

Přináším Vám odpuštění, odpuštění sobě, odpouštění druhým.

Můžete cítit, jak z Vás padají tyto okovy, jak se uvolňuje Vaše hlava a celý nervový systém, na který dopadla tíha viny, neustálé se točící a škrtící celé Vaše vnímání světa.

Jste volní, milovaní lidé, jste svobodní. S vděčností a slzami Vás celým srdcem miluji. Vnímejte tu hlubokou lásku z mého srdce, vnímejte to absolutní odpuštění.

Současná medicína mě používá na nervově degenerativní poruchy, Alzheimera, Parkinsona a při všech nespecifických nervových poruchách u dospělých i dětí. V lidovém léčitelství mě úspěšně využívali na dětskou obrnu. Je mnoho vnějších vlivů, které poškozují dětem mozek a já tyto příznaky uvolňuji. Poruchy pozornosti, poruchy učení, dětská mozková obrna, poškození po očkování, autizmus a další.

Užívejte si volnost, užívejte si lehkost. Radujete se z krásy a nevinnosti života, celého stvoření.

Má poslední slova jsou odevzdanost. Odevzdanost existenci. Odevzdanost Stvoření. Tak jako si „vynutí“ Vaši odevzdanost nervové degenerativní nemoci, tak já přináším odevzdanost a vděčnost Vašemu nejvnitřnějšímu hlasu, srdci Vaší existence. Nepotřebujete se odevzdat nějaké vnější síle. Odevzdejte se své vlastní lásce a nevinnosti, odevzdejte se sobě. Tento stav bezvýhradní nevinnosti, odpouštění a odevzdání Vám přináším.

Miluji Vás a přináším odpuštění, Vaše Sněženka.”

S radostí a láskou Homeodivinum naladíme přímo na Vás a pošleme.

Více o Homeodivinu zde: http://bytvsrdci.org/category/homeodivinum/co-to-je/

Filip a Denisa
objednání na: my3@bytvsrdci.org

Kapky 30 ml: 233 Kč / 9 Eur
Sprej 50 ml: 333 Kč / 13 Eur
Kapky + Sprej: 444 Kč / 17 Eur

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai