19510494_1378645462202138_6254596391267051710_n

PRAHA 18.7. – Liečenie/Odpojenie únikov energie/Harmonizácia

Niekedy je ťažké vystúpiť z kola Von.

Cítite sa mimo, oddelení od seba. Necítite spontánnu radosť, ktorá je prirodzenou súčasťou Vášej existencie. Akákoľvek snaha o dosiahnutie stroskotáva.

V stave čistej prítomnosti keď vedomie vo mne hovorí s vedomím vo Vás, začnú sa rozpúšťať ilúzie Ega. Nič ste pre to nemuseli spraviť. TO čo niečo robí ste Vy a vždy ste to boli Vy. Vedomie, ktoré je vo všetkom živom.

Takto sa postupne uvoľňujú úniky energie a Vy ste schopní odísť a vystúpiť z tých hier, spoločností, vzťahov, ktoré Vám nerobia dobre a slúžili len na to, aby ste do nich investovali energiu a aby Vás držali v pripútanosti a oddelenosti od Vašej skutočnej podstaty.

V tomto stave prirodzenej naplnenosti a radosti môžte žiť, existovať, tvoriť. Je to také jednoduché a krásne. A v podstate ste len tým, čím ste vždy boli. Len ste odložili to, čím ste neboli. Všetka energia, ktorá šla von za ilúziami, je zrazu tu a s ňou aj prirodzená láska a radosť.

Buďte sami sebou.

Teším sa na Vás milovaní priatelia a mám obrovskú radosť, keď vidím ako prirodzene žiari toto Vaše svetlo do sveta.

S láskou Filip Adonai

Rezervovať sa môžte cez rezervačný systém tu:

https://bytvsrdci.reservio.com/

V srpnu/auguste je termín 22.8.

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai