Děti se přirozeně rodí ve své síle a plném potenciálu s vědomím svého božství

Děti se přirozeně rodí ve své síle a plném potenciálu s vědomím svého božství

Děti se přirozeně rodí ve své síle a plném potenciálu s vědomím svého božství.

Porod je nejposvátnější a zároveň nejkřehčí a nejotevřenější moment, kdy nová lidská bytost vstupuje do fyzické reality Země. Velmi záleží na tom, zda se tato duše vtělí plně do těla. Zda je jí poskytnut prostor a čas, kdy se seznamuje, zvyká si, loučí se s tím, odkud přichází a začíná vnímat své tělo.

Ve chvíli porodu je děťátko otevřenou nádobou a záleží na nás, rodičích, zda jí dovolíme, aby se sama plně naplnila vším, čím je, anebo jí to umožníme jen částečně a do této nádoby necháme nakapat jen pár kapek.

Je třeba si zároveň uvědomit, že všichni děláme to nejlepší, co v danou chvíli dovedeme. Děťátko, které k nám přichází, si nás vybírá a „ví, do čeho jde“. Není třeba se tedy trestat za to, že dnes bychom už k porodu svého dítěte přistupovali jinak. Vše je v pořádku tak, jak je. Porod je nejsilnějším prožitkem na Zemi a ukazuje nám, jak na tom jako rodiči JSME, jak na tom jsme jako jedinci, kde si v životě stojíme. Jedná se jak o porod našich dětí, tak i náš samotný příchod na svět. Důležité je, zda celý prožitek uchopíme jako příležitost a zrcadlo, jako ohromnou možnost k cestě k sobě, anebo se postavíme do role oběti, protože nám porod nevyšel tak, jak jsme plánovali a chtěli.

Svým způsobem většině z nás nebylo umožněno, abychom tu svou nádobu (tělo) naplnili do plna (svým vědomím) a proto stále hledáme svou sílu a potenciál – svou ztracenou část. Cítíme, že nejsme kompletní, že jsme mnohem víc, že uvnitř máme schovaný poklad. Tím pokladem jsme plně celiství a kompletní MY v celé své božskosti a lidskosti zároveň.

Už samotné uvědomění je vykročením na cestu k postupnému sbírání své síly a jedinečných schopností zpět k sobě. Každý jeden z nás má možnost spojit se svou ztracenou částí a uzdravit tak svůj život.

Na tuto cestu může každý z nás vykročit kdykoli, v jakémkoli věku a za jakýchkoli okolností.

My po této cestě kráčíme a náš syn je na ní od samého počátku našim požehnáním a zároveň velmi laskavým, moudrým, trpělivým a milujícím průvodcem.

Věříme, že je možné toto pole otevřít v jeho čistotě a plném potenciálu bez rušivých osobních bloků tím, že ho skutečně a opravdově prožíváme, že v něm JSME a že ho žijeme se vším, co přináší. Vy tak máte možnost vstoupit, pocítit ho a ukotvit v realitě, ve svém reálném žití.

Věříme, že to podstatné, co vám můžeme nabídnout je za slovy… Je to prostor bezpečí, důvěry, lásky a schopností, kterým jsme se do této chvíle sami otevřeli. Rádi ho s vámi budeme sdílet.

Budeme na chvíli na vaší cestě kráčet vedle vás a podpoříme vaše navracení se k sobě, k vašemu JÁ JSEM, pakliže je to upřímná touha vašeho srdce.

Tohle je náš způsob práce.

S láskou,
© Denisa, Filip a Natai
www.bytvsrdci.org, my3@bytvsrdci.org

Filip, Denisa, Natai

Filip, Denisa, Natai

S láskou, Filip, Denisa, Natai